วันนี้ :
113 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
 
กองคลัง
 
นางสุชาดา จันตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปราณี พูลพิทักษ์ธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
นางศิรินทร์ทิพย์ มะกล่ำทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุธีรักน์ เหมือนสร้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพนิตตา พระคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวุธจักร ไตรถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th