วันนี้ :
121 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 6 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
 
นายลาภธนาวัชฒ์ เหมือนสร้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
นายสุชิน วงศ์ราตรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
นายสุรินทร์ เผยพร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
นายลาภธนาวัชฒ์ เหมือนสร้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 1
นางสาววัน พึ่งมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 2
นางสมพร ศิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 3
นางเฉลา ดอกไม้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 3
นายสุชิน วงศ์ราตรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 4
นางพาฝัน วงศ์ชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 4
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th