วันนี้ :
125 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 5 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
 
      องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มี 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านขนมเปียก  หมู่ที่ 2 บ้านแกงร้อน  หมู่ที่ 3 บ้านต้นสะตือ  หมู่ที่ 4 บ้านลาดท้องวัง
 

             

 
 

   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th