อัลบั้มภาพ โครงการโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2565
* อัลบั้ม *
โครงการโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหา
โครงการโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2565
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ส
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ส
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท้ายเกาะ
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท้ายเกาะ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะได้จัดโครงการคัดแยกขยะภายในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะได้จัดโครงการคัดแยกขยะภายในตำบล
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2565

อบต.ท้ายเกาะ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
อบต.ท้ายเกาะ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2565
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนตำบ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะร่วมกับอำเภอสามโคกจัดโครงการจิต
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะร่วมกับอำเภอสามโคกจัดโครงการจิต
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลท้ายเกาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2565
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลท้ายเกาะ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลท้ายเกาะ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ตรวจหาภูมิต่อต้านไวรัสตับอักเสบ ซี หรือ
ตรวจหาภูมิต่อต้านไวรัสตับอักเสบ ซี หรือ "แอนติ เอช ซี วี (An
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
การดำเนินการตรวจสอบน้ำเสียซอยศูนย์หนังสือหมู่ที่ 4
การดำเนินการตรวจสอบน้ำเสียซอยศูนย์หนังสือหมู่ที่ 4
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
โครงการ
โครงการ "สัตว์ปลอดโรค" คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและแมว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 เมษายน 2565

กิจกรรมรดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
กิจกรรมรดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 เมษายน 2565
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สงกราต์)
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (สงกราต์)
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
ประชุมประชาคม2565
ประชุมประชาคม2565
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 180 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2565
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2565
ประชุมพนักงาน มอบนโยบายป้องกันการทุจริต
ประชุมพนักงาน มอบนโยบายป้องกันการทุจริต
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565