วันนี้ :
107 คน
เมื่อวาน :
69 คน
เดือนนี้ :
523 คน
เดือนที่แล้ว :
1,710 คน
ปีนี้ :
6,056 คน
ปีที่แล้ว :
3,267 คน
ทั้งหมด :
16,840 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.217.106
Username :
Password :
 
นางสาวจิรภัทร ลิขิตธนธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพรรณทิพย์ จินตนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ศักดิ์ บรรลือฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญลือ ลำพัชวา
คนงานประจำรถขยะ
นายอำพร สุขกุล
คนงานประจำรถขยะ
นายกฤษณะ สุริยันต์
คนงานประจำรถขยะ
นายเตชวิทย์ สันทัด
คนงานประจำรถขยะ
นายภานุวัฒน์ แสงจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ
87/11 หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศั์พท์ 0-2593-1079 , 0-2593-2579
โทรสาร 0-2593-1079 , 0-2593-2579 ต่อ 16
E-mail : taykao2016@gmail.com
www.taykoa.go.th