อัลบั้มภาพ โครงการโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศป.ปส.อบต.ท้ายเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2565